ข่าวกิจกรรม

ประกาศสหกรณ์ฯ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารจัดการและการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ประจำปี 2563

โดย นายนนทัวฒน์ กาลปักษ์
 วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 15:57 น.
 1537
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางลิงก์ http://cpd.upbean.co.th/document.php?id=306UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage