ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับสูงวัย ครั้งที่ 5

โดย นายนนทัวฒน์ กาลปักษ์
 วันที่ 01 เม.ย. 2562 เวลา 15:29 น.
 676
ขอเชิญชวนสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการแล้ว
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับสูงวัย ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม  2562 
รับสมัครแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
ประกาศรายชื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
https://forms.gle/NzaKya2WhcWtD67m6
UploadImage