ข่าวสวัสดิการ

ประกาศสหกรณ์ฯ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2562

โดย Webadmin
 วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 13:41 น.
 1827
ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2562  UploadImage


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ขอเรียนเชิญสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน  2562  เวลา 10.00 น.
หากสมาชิกไม่สามารถมารับในวันดังกล่าวได้ สหกรณ์ฯ จะมอบทุนการศึกษาโดยนำเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก ในวันที่ 30 กันยายน  2562  ทั้งนี้กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2562  ภายในวันที่  23  กันยายน  2562  ทาง ID LINE: coopofficer
UploadImage