ข่าวกิจกรรม

โดย นายนนทัวฒน์ กาลปักษ์ -  วันที่ 01 เม.ย. 2562 เวลา 15:29 น.

โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับสูงวัย ครั้งที่ 5

ขอเชิญชวนสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการแล้ว เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับสูงวัย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ ...

โดย นายนนทัวฒน์ กาลปักษ์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 11:09 น.

โครงการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์

โครงการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์สามารถสมัครเป็นสมาชิก ...

โดย นายนนทัวฒน์ กาลปักษ์ -  วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 16:30 น.

วิธีการทำประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการสมัคร บ.ไทยประกันชีวิต บ.เอไอเอ บ.สหประกันชีวิต ...

โดย นายนนทัวฒน์ กาลปักษ์ -  วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 16:30 น.

การประเมินมูลค่าหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง

ตรวจสอบรายชื่อบริษัทได้ที่ www.sec.or.th

โดย นายนนทัวฒน์ กาลปักษ์ -  วันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 17:00 น.

ประกาศสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 4/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ

โดย นายนนทัวฒน์ กาลปักษ์ -  วันที่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 12:00 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 16:30 น.

ประกาศสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกและบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2562

ประกาศสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกและบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 16:30 น.

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ

ประกาศสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ฉบับที่ 28/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ...

อัลบั้มภาพ