อัลบั้มภาพ

งานวันครบรอบ 68 ปี การจัดตั้งสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 28 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น.
 459
งานครบรอบ 68 ปี สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด วันที่ 28 กันยายน 2560 และพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2560 ขอขอบคุณ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคีสหกรณ์บางเขน สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายเขตดุสิต และสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้