อัลบั้มภาพ

กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม "โครงการปลูกต้นไม้ ณ ศูยน์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง"

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 14 ต.ค. 2560 เวลา 16:04 น.
 304
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังกคม "โครงการปลูกต้นไม้ ณ ศูยน์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง" นำโดย นายโอภาส กลั่นบุศย์ ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง