อัลบั้มภาพ

Provincial Cooperation Union Of Davao จากประเทศฟิลิปินส์ ศึกษาดูงาน

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 08:31 น.
 322
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้นำคณะ Provincial Cooperation Union Of Davao จากประเทศฟิลิปินส์ ศึกษาดูงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และการบริหารจัดการรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ในประเทศไทย โดยนายปราโมช ถาวร รองประธานกรรมการ นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม เลขานุการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ