อัลบั้มภาพ

งานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 ก.พ. 2561 เวลา 09:46 น.
 233
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด โดยนายปริญญา เพ็งสมบัติ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย