อัลบั้มภาพ

รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 18 เม.ย. 2561 เวลา 14:00 น.
 177
วันที่ 18 เมษายน 2561 กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ ร่วมรดน้ำขอพรประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และหัวหน้าผู้ตรวจสอบกิจการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ อาคารสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ชั้น 3 ในบริเวณสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย เขตดุสิต กทม.