อัลบั้มภาพ

รดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ กสส. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 เม.ย. 2561 เวลา 09:09 น.
 183
นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการและสมาชิก ร่วมรดน้ำขอพรอดีตข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 จัดโดยชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย เขตดุสิต กทม.