อัลบั้มภาพ

7 มิ.ย. 2561 วันสหกรณ์โรงเรียน ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 07 มิ.ย. 2561 เวลา 13:05 น.
 340
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดนิทรรศการ วันสหกรณ์โรงเรียน โดยเผยแพร่ประวัติออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย "สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด " ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์