อัลบั้มภาพ

สัมนาภาคีสหกรณ์ บางเขนปี 61

โดย นายนนทัวฒน์ กาลปักษ์
 วันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 14:00 น.
 163
สหกรณ์ข้าราชการณ์สหกรณ์ จำกัด โดย นาย ปริญญา เพ็งสมบัติ ประธารกรรมการ ร่วมกับกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมนา กลุ่มสหกรณ์บางเขน ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษจิกายน 2561 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก