ข่าวกิจกรรม

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ก.ค. 2561 เวลา 16:30 น.

ประกาศสหกรณ์ฯ การให้ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2561

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ได้จัดสวัสดิการการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2561 โดยมีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรสมาชิก ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 น.

ประกาศสหกรณ์ ฉ.9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความ

ประกาศสหกรณ์ ฉ.9 เรื่อง รายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 14:02 น.

ฉบับที่ 6/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ประจำจังหวัด

รายชื่อสามารถดูได้จากเอกสารแนบด้านล่าง

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ก.พ. 2561 เวลา 12:14 น.

ฉบับที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ก.พ. 2561 เวลา 12:12 น.

ฉบับที่ 4/2561 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 70

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ก.พ. 2561 เวลา 12:01 น.

ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการและเลขานุการ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 14 ธ.ค. 2560 เวลา 09:03 น.

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

คุณกำลังเข้าสู่เว็บเพจ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

อัลบั้มภาพ