ข่าวกิจกรรม

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 14:02 น.

ฉบับที่ 6/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ประจำจังหวัด

รายชื่อสามารถดูได้จากเอกสารแนบด้านล่าง

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ก.พ. 2561 เวลา 12:14 น.

ฉบับที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ก.พ. 2561 เวลา 12:12 น.

ฉบับที่ 4/2561 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 70

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ก.พ. 2561 เวลา 12:01 น.

ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการและเลขานุการ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 14 ธ.ค. 2560 เวลา 09:03 น.

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

คุณกำลังเข้าสู่เว็บเพจ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 14 ต.ค. 2560 เวลา 13:50 น.

กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม "โครงการปลูกต้นไม้ ณ ศูยน์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง"

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม "โครงการปลูกต้นไม้ ณ ศูยน์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง" ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 19 ก.ย. 2560 เวลา 17:53 น.

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2560 และเกณฑ์การคัดเลือก

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2560 เกณฑ์ในการคัดเลือกสามารถดูได้จากไฟล์ด้านล่างนี้ตามระดับชั้น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 ส.ค. 2560 เวลา 15:08 น.

ประกาศสหกรณ์ ฉ.11/2560 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (ทวีทรัพย์ 2)

ประกาศสหกรณ์ ฉ.11/2560 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (ทวีทรัพย์ 2) คลิกเพื่อดูประกาศ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 16 ส.ค. 2560 เวลา 13:54 น.

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560 ...

อัลบั้มภาพ