ข่าวสวัสดิการ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 15:10 น.

โครงการประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมัครใจ)

ตามที่สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ได้ทำประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) ไว้กับบริษัทสหประกันชีวิต จำ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 19 ก.ย. 2560 เวลา 17:51 น.

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2560

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2560 เกณฑ์ในการคัดเลือกสามารถดูได้จากไฟล์ด้านล่างนี้ตามระดับชั้น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ส.ค. 2560 เวลา 08:50 น.

การให้ความช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภัยธรรมชาติ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 10 ก.ค. 2560 เวลา 15:46 น.

โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับสมาชิกผู้สูงวัย ครั้งที่ 2

อัลบั้มภาพ