ข่าวกิจกรรม

ประกาศสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ฉบับที่ 17/2560

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 10:04 น.
 557
 ประกาศสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ฉบับที่ 17/2560
หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารจัดการและการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ประจำปี 2561 คลิกดูประกาศ
 ใบสมัครประธานกรรมการ ปิดรับสมัครแล้วเมื่อ 15/12/2560

 ใบสมัครกรรมการดำเนินการ ปิดรับสมัครแล้วเมื่อ 15/12/2560